חדשות היום הן שאנחנו עדיין מוחים נגד השלטו המושחת

זה ייגמר בקרוב

ונעיף אותם לכל הרחות